Chrëschtbasar vun der École privée Fieldgen
Samschdes, 9. Dezember

Een Deel vum Erléis vum Chrëschtbasar ass fir "Terre des Hommes Luxembourg asbl".
Dës finanziell Ënnerstëtzung geet integral an onse Projet am Nicaragua dee Jugendlechen aus aarme Verhältnisser eng Ausbildung an engem technesche Beruff soll erméiglechen.
An hirem Numm, soe mir de Schüler, der Direktioun an dem gesamte Personal vum Fieldgen
Merci vir dësen nobele Geste.

logoFieldgen

 Invitatioun Chrëschtbasar